No695嫩模玄子&莫晓希性感姐妹花百褶裙秀美腿玉足诱惑31P头条女神

No695嫩模玄子&莫晓希性感姐妹花百褶裙秀美腿玉足诱惑31P头条女神

所以成结胸者此总释结胸与痞□之因也。故脉见尺寸俱浮,知病在太阳表也。

何别传有曰∶仲景受业于同郡张伯祖,善于治疗,尤精经方,时人谓扁鹊、仓公,无以加焉。 必须煮掠去上沫者,恐令人烦,以其轻浮之气,过于引气上逆也。

在表之邪未除,而在里之饮上逆,故仿五苓两解表里之法也。 用之攻水,其力甚峻。

 「亦可服」结胸证,身无大热,口不燥渴,则为无热实证,乃寒实也,与三物白散。以茱萸炒者,加木香等分,生大黄倍之,水丸,治五痢。

会厌者,音声之户也;口唇者,音声之扇也;舌者,音声之机也;悬壅垂者,音声之关也;颃颡者,分气之所泄也。若遽与桂枝,恐更生烦热。

 故有小便不得,诸在下之病。昧者惑于甘能中满之说而不敢用,岂知承制之理乎!太阳病,外证未解不可下也,下之为逆,欲解外者,宜桂枝汤。

Leave a Reply